Thời trang An Đông

An Đông Plaza, 18 An Dương Vương, P.8, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

Cam kết hỗ trợ tốt nhất

Tải App Thời Trang An Đông

Các tính năng chính đối với hệ thống

  • Cho phép thiết lập trong Odoo mọi cấu hình trên app

  • Tự động hiển thị nội dung thông minh theo tồn kho, theo hàng mới, bán chạy, ... 

  • Gửi thông báo push theo tình huống tự động

  • Gửi thông báo hàng loạt cho khách hàng

  • Cho phép khách hàng đăng nhập vào mua hàng

  • Nhân viên bán hàng trên cửa hàng

  • Nhân viên kho xác nhận xuất kho 

  • Nhân viên thu ngân thu tiền và cập nhật phiếu thu

  • Khách hàng thanh toán tiền và tự cập nhật uỷ nhiệm chi / lệnh chuyển tiền trên app

  • Công nợ được thể hiện trên app tự động