0826076233 Hân hạnh phục vụ 

Bài mới

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG
 
 

CÁC GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HƯỚNG BỀN VỮNG

SAQJWJAJ

Viết một hoặc hai đoạn mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
Để thành công, nội dung của bạn cần phải hữu ích cho độc giả của bạn.

Bắt đầu với khách hàng-tìm hiểu những gì họ muốn và cho họ điều đó.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI ĐIỆN

TRẠM PHÂN PHỐI

Chia nhánh, bảo vệ lưới,theo dõi chất lượng lưới tại công trình và từ xa qua mạng intenet 

 
 

THAM KHẢO

Hệ thống phân phối trong trang trại sản xuất cây giống

    CUNG CẤP GIẢI PHÁP TƯỚI TỰ ĐỘNG

 TƯỚI CÔNG NGHỆ ISRAEL

Chính xác, bền bỉ chuẩn công nghiệp,bảo hành suốt thời gian sử dụng, giá cả hợp, vận hành được từ xa

 
 

THAM KHẢO

Đáp ứng được nhiều loại mô hình trồng khác nhau, có nhiều phiên bản theo nhu cầu

CUNG CẤP GIẢI PHÁP QUANG HỢP 

KÉO MÀN CHE TRONG NHÀ KÍNH

Đản bảo chay im,chính xác

 
 

THAM KHẢO

Nhà màn trồng rau cấp siêu thị

CUNG CẤP GIẢI PHÁP KHO LẠNH

ĐẢM BẢO NHIỆT ĐỘ TRONG KHO

Giám sát nhiệt độ tại kho và từ xa, cảnh báo nếu nhiệt độ không như mong muốn

 
 

THAM KHẢO

Giám sát nhiệt độ trong kho lạnh lưu giữ củ Ly tại Đà Lạt

CUNG CẤP GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN

Chất lượng môi trường sinh sống sản phẩm nông nghiệp trong quá trình sản xuất

 
 

THAM KHẢO

Khu nuôi các loài thủy sản tại khoa Thủy sản trường Học Viện Nông Nghiệp VIệt Nam

CUNG CẤP GIẢI PHÁP NÂNG  CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nâng hiệu quả vận hành ngay lập tức nhờ xóa bỏ khoản cách cho các kỹ sư vận hành hệ thống từ hệ thống cũ 

 
 

THAM KHẢO

 Nâng tầm công nghệ điều khiển và giám sát từ xa tại công trình tại  khu phưc hợp Catavil Quận 2

CUNG CẤP GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

NÂNG CẤP TỦ PCC LÊN THÀNH HỆ THỐNG PCCC

Bất kể tủ PCCC của bất kỳ phiên bản nào của bất kỳ Hãng nào đều nâng cấp lên được

 
 

THAM KHẢO

VẬN HÀNH

Tủ phòng cháy chữa cháy sau khi nâng cấp lên thành hệ thống phòng cháy từ xa.

 
 

THAM KHẢO

VẬN HÀNH

Tủ phòng cháy chữa cháy sau khi nâng cấp lên thành hệ thống phòng cháy từ xa.

 
 

THAM KHẢO

VẬN HÀNH

Tủ phòng cháy chữa cháy sau khi nâng cấp lên thành hệ thống phòng cháy từ xa.